Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

Kurssitiedot

Hätäensiapukortti 

Kurssin asiasisältö
Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa. Hätäensiavun perusteet. Tajuttomalle annettava ensiapu. Painelupuhalluselvytys. Defibrillaattorin (sydäniskurin) käyttö. Vierasesine hengitysteissä. Verenkierron häiriötila (sokki). Haavat ja palovammat. Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Ensiapukoulutuksessa vuoden 2020 alusta alkaen kaikki yritykset, joiden kouluttajat täyttävät ensiavun kouluttamisen pätevyysvaatimukset, ovat kouluttamisessa samassa asemassa. Työsuojeluhallinto ja KELA ovat poistaneet ohjeistuksestaan kaikki viittaukset SPR:iin.

Suoritusaika on 240 minuuttia. Kurssin voi keskeyttää ja jatkaa edelleen.

Trukkikortti

Kurssin asiasisältö
Trukinkuljettajan vastuut ja oikeudet sekä trukin vakuuttaminen ja rekisteröinti. Tapaturmat kuormaus- ja purkutilanteissa. Erilaiset trukkityypit ja toimintaperiaatteet. Trukin suojarakenteet ja suojaustasot. Henkilönostot trukilla. Trukin näkyvyys ja vakavuus sekä trukin ajaminen ja nostotoiminta. Taakkojen käsittely, ajotekniikkaa, lavan asettaminen kuormatilaan, ajaminen trukilla kuormatiloissa, ajosillan varmistaminen ja kuorman sidonta. Polttomoottoritrukin ja sähkötrukin päivittäiset käyttötarkastukset sekä akun lataus.

Suoritusaika on 180 minuuttia. Kurssin voi keskeyttää ja jatkaa edelleen.

Lasten ensiapu -verkkokurssi

Kurssin asiasisältö
Sisältää erilaisia ensiaputilanteita, joita meille yleensä sattuu ja erityisesti tällä kurssilla niitä käsitellään toimittaessa lasten kanssa.
Ensiapua vaativan tilanteen tunnistaminen. Auttamisketju. Hätäpuhelu. Pyörtynyt lapsi. Tajuton lapsi. Vierasesine hengitysteissä. Tavallisimmat lasten sairauskohtaukset. Elottoman lapsen ensiapu ja painelupuhalluselvytys. Haavat, verenvuodon tyrehdyttäminen, paineside ja sokki. Kaatumiset ja putoamiset. Murtumat, nyrjähdykset ja sijoiltaanmenot. Vierasesine korvassa tai nenässä. Silmätapaturmat. Hammastapaturmat.  Nenäverenvuoto. Hyönteisten pistot ja puremat sekä kyyn purema. Palovammat. Myrkytykset.

Suoritusaika on 150 minuuttia. Kurssin voi keskeyttää ja jatkaa edelleen.