Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

Kurssitiedot

Koulutusaineisto sisältää teksti-, kuva-, video- ja monivalintatehtäväosioita. Suoritettuasi kurssin kurssiohjeen mukaisesti näet kurssin päätteeksi, onko kurssi mennyt hyväksytysti läpi. Tarvittaessa joudut suorittamaan puutteellisen osan uudelleen - uusimiset sisältyvät hintaan. Kurssisuorituksen voit keskeyttää ja palata jatkamaan kurssia.

Hätäensiapukortti

Kurssin asiasisältö
Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa. Hätäensiavun perusteet. Tajuttomalle annettava ensiapu. Painelupuhalluselvytys. Defibrillaattorin käyttö. Vierasesine hengitysteissä. Verenkierron häiriötila. Tavallisimmat sairauskohtaukset. Haavat  ja palovammat.

Ensiapukoulutuksessa vuoden 2020 alusta alkaen kaikki yritykset, joiden kouluttajat täyttävät ensiavun kouluttamisen pätevyysvaatimukset, ovat kouluttamisessa samassa asemassa. Suoritusaika on noin verkossa on noin 4 tuntia.

Trukkikortti

Kurssin asiasisältö
Trukinkuljettajan vastuut ja oikeudet sekä trukin vakuuttaminen ja rekisteröinti. Tapaturmat kuormaus- ja purkutilanteissa. Erilaiset trukkityypit ja toimintaperiaatteet. Trukin suojarakenteet ja suojaustasot. Henkilönostot trukilla. Trukin näkyvyys ja vakavuus sekä trukin ajaminen ja nostotoiminta. Taakkojen käsittely, ajotekniikkaa, lavan asettaminen kuormatilaan, ajaminen trukilla kuormatiloissa, ajosillan varmistaminen ja kuorman sidonta. Polttomoottoritrukin ja sähkötrukin päivittäiset käyttötarkastukset sekä akun lataus. Suoritusaika on noin 3,5 tuntia.

Auta lasta -ensiapu

Kurssin asiasisältö
Sisältää erilaisia ensiaputilanteita, joita meille yleensä sattuu ja erityisesti tällä kurssilla niitä käsitellään toimittaessa lasten kanssa. Ensiapua vaativan tilanteen tunnistaminen. Auttamisketju. Hätäpuhelu. Pyörtynyt lapsi. Tajuton lapsi. Vierasesine hengitysteissä. Tavallisimmat lasten sairauskohtaukset. Elottoman lapsen ensiapu ja painelupuhalluselvytys. Haavat, verenvuodon tyrehdyttäminen, paineside ja sokki. Kaatumiset ja putoamiset. Murtumat, nyrjähdykset ja sijoiltaanmenot. Vierasesine korvassa tai nenässä. Silmätapaturmat. Hammastapaturmat.  Nenäverenvuoto. Hyönteisten pistot ja puremat sekä kyyn purema. Palovammat. Myrkytykset. Suoritusaika on 2,5 tuntia.

AMMATTIPÄTEVYYS NETISSÄ

Ilmoittautuminen ennakkoon koulutusyrityksen nettisivulla, www.k3-prevent.fi. Kurssi tulee suorittaa valittuna suorituspäivänä klo 7–22 välisellä ajalla.
Työturvakortti: Työturvakortin verkko-osion lisäksi sinun tulee suorittaa webinaariosio valittuna päivänä. Saadaksesi työturvallisuuskoulutuksesta ammattipätevyysrekisterimerkinnän verkko- ja webinaariosiot tulee suorittaa peräkkäisinä päivinä tai webinaaripäivänä ennen webinaaria.

Suorita kurssi ilmoittamanasi päivänä. Koulutuksen suoritat tietokoneella tai mobiililaitteella. Lisäksi tarvitset puhelimeesi WhatsApp -sovelluksen, jolla tarvittaessa voit olla yhteydessä kouluttajaan tai kouluttaja sinuun. Valvovan kouluttajan yhteystiedot näet aloittaessasi kurssisuorituksen. Maksamisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin kurssille pääsyyn. Kun maksajana on yritys (vast.), katso www.k3-prevent.fi . 

 

AMMATTIPÄTEVYYS NETISSÄ 24/7


Kurssit voit suorittaa itsenäisesti sinulle sopivana ajankohtana. Netissä itsenäisesti suoritettua ammattipätevyyden jatkokoulutusta voi olla 12 tuntia 35:stä tunnista. Maksa kurssi ennen kurssin aloitusta samana päivänä, jolloin aloitat kurssin suorittamisen. Kurssisuorituksen voit jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle.