Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

Kurssitiedot

Hätäensiapukortti
Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa. Hätäensiavun perusteet. Tajuttomalle annettava ensiapu. Painelupuhalluselvytys. Defibrillaattorin (sydäniskurin) käyttö. Vierasesine hengitysteissä. Verenkierron häiriötila (sokki). Haavat ja palovammat. Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Ensiapukoulutuksessa vuoden 2020 alusta alkaen kaikki yritykset, joiden kouluttajat täyttävät ensiavun kouluttamisen pätevyysvaatimukset, ovat kouluttamisessa samassa asemassa. Työsuojeluhallinto ja KELA ovat poistaneet ohjeistuksestaan kaikki viittaukset SPR:iin.

Trukkikortti
Trukinkuljettajan vastuut ja oikeudet sekä trukin vakuuttaminen ja rekisteröinti. Tapaturmat kuormaus- ja purkutilanteissa. Erilaiset trukkityypit ja toimintaperiaatteet. Trukin suojarakenteet ja suojaustasot. Henkilönostot trukilla. Trukin näkyvyys ja vakavuus sekä trukin ajaminen ja nostotoiminta. Taakkojen käsittely, ajotekniikkaa, lavan asettaminen kuormatilaan, ajaminen trukilla kuormatiloissa, ajosillan varmistaminen ja kuorman sidonta. Polttomoottoritrukin ja sähkötrukin päivittäiset käyttötarkastukset sekä akun lataus.