Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

Yhteystiedot


K3-Prevent Oy on Seinäjoella toimiva koulutusyritys. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2004. Koulutamme turvallisuuden korttikoulutuksia, ensiapukoulutuksia ja kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksia.

K3-Prevent Oy (1870489-0)
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki
+358407423535 Maija Haanpää tai
+358442863962 Lasse Kinnunen
Sähköpostiosoite: k3@k3-prevent.fi
Katso yrityksen muu koulutus www.k3-prevent.fi

Tietosuojaseloste

Yleistä
K3-Prevent Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen K3-Prevent Oy:n palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen, kurssisuoritusten dokumentoimiseen, tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen sekä asiakaspalvelun ja verkkokoulutuksen kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
K3-Prevent Oy (1870489-0)
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää sähköpostilla:
k3@k3-prevent.fi .

Asiakkaasta kerättävät tiedot
Kerättäviä tietoja ovat käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot, yhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maksutiedot.

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut kerättävät tiedot ovat ostohistoria ja niiden hintatiedot, kurssisuoritukset ja myönnetyt kortit, kurssiarvostelut, verkkokurssin käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot. Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista tehtäessä verkkokoulutusosto K-Prevent Oy:n verkkokaupasta. 

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja käytetään asiakkuuden ylläpitämiseen, koulutustietojen käsittelyyn ja arkistointiin, paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käsitellään asiakkaan ja K3-Prevent Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilytys ja suojaus
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. K3-Prevent Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa.

Henkilötietojen käsittely
Asiakastietoihin on pääsy vain K3-Prevent Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys on K3-Prevent Oy.

Tietojen säilytys
Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.
Tiedolle, jolle lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, toimitaan lain edellytysten mukaan.

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista, pyytää omien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista ja tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Asiakas voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyyden.

Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun toimittamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Evästeiden käyttö sivustolla
K3-Prevent Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.